werkwijze

Bewegingsanalyse, podologische zooltherapie en/of oefentherapie

Zooltherapie is waarvoor u naar de podoloog komt, al stuurt die u misschien wel zonder zolen terug naar huis. Dat kan perfect. Oefentherapie is vaak een zinvol alternatief, en alles start met een correcte en volledige bewegingsanalyse. En een vraaggesprek.

Vóór de bewegingsanalyse

De podoloog stelt in eerste instantie veel vragen: hoe ziet uw medische voorgeschiedenis eruit en over welke dagelijkse belasting spreken we, staand en/of zittend? Welke sport(en) beoefent u, waar, wanneer en op welk niveau?

Het vraaggesprek schept een kader. U komt met een reden naar More than feet. Die reden kan zowel preventief als curatief zijn.

Schoeninspectie en schoenadvies

Geen nood. We gaan niet na of u ze voldoende poetst. Voor de podoloog is een schoeninspectie en de daaraan gekoppelde analyse van de schoenslijtage een belangrijke bron van informatie.

Hier kan bovendien schoenadvies uit volgen.

Biomechanisch en klinisch onderzoek

Tijdens het biomechanisch onderzoek wordt de beweeglijkheid van verschillende gewrichten in de voet, knie, heup en lage rug gemeten. Door middel van verschillende testen kunnen we het voettype classificeren en de voetfunctie bepalen.

In het daaropvolgende klinisch onderzoek onderzoekt de podoloog de ‘statiek en dynamiek van het lichaam’. Daarbij krijgen voeten, knieën, heupen, bekken en lage rug een grondige inspectie. De spierkracht en spierlengte worden geanalyseerd.

De bewegingsanalyse

De stap- en/of loopanalyse geeft heel belangrijke informatie om eventuele oorzaken van de problematiek te achterhalen. In functie van de specifieke hulpvraag wordt gekozen om blootvoets, met gewone schoenen, werkschoenen of sportschoenen te analyseren.

De stap- en/of loopanalyse gebeurt met behulp van drie highspeed-camera's die de verschillende gewrichten vanuit verschillende hoeken registreren. Videoanalyse-software vertraagt de beelden en geeft de mogelijkheid bepaalde hoeken uit te meten en de verschillende beelden te synchroniseren.

De podologische diagnose

Een podologische diagnose wordt op basis van alle verzamelde informatie gesteld. Hieruit volgt een goed en passend behandelingsplan op maat. Dat behandelingsplan kan uiteenlopende vormen aannemen: van schoenadvies, over oefentherapie of een doorverwijzing, tot podologische zooltherapie.

Alle wegen leiden naar Rome maar niet elke weg is een garantie op pijnvrij bewegen. Samen met u zoekt de podoloog naar de pijnvrije oplossing.

3D-scan

Wanneer alles in de richting van podologische zooltherapie wijst, is het belang van een reproduceerbare 3D-scan amper voldoende te benadrukken.

‘Reproduceerbaar’ betekent ‘te herhalen, met hetzelfde resultaat’. Daartegenover staat elk onderzoek dat verschillende of wisselende resultaten oplevert. Ook het verschil tussen de linker- en rechtervoet is iets wat hier duidelijk wordt.

Podologische zooltherapie

Podologische zooltherapie heeft als doel u maximaal pijnvrij te laten functioneren, op elk moment van uw gang- of loopcyclus. Het correcte, uitgebreide biomechanische onderzoek – met de digitale 3D-scan van beide voeten – werpt nu zijn vruchten af.

De podoloog gaat als architect van de zool aan het werk. Het zoolconcept krijgt vorm en door aanpassingen in de gewenste hardheid, eventuele correcties en de ontlasting van drukpunten ontstaat een op maat ontworpen linker- en rechterzool.

BORGInsole

De podoloog krijgt als architect assistentie van de aannemer en die luistert naar de naam BORGInsole. Het gespecialiseerde lab verwerkt het zoolconcept dat op basis van de 3D-scans gemaakt werd, en voert de plannen correct uit.

Alle podologische zolen worden bij afhaling aangepast en geperfectioneerd.

BORGInsole doet bij (top)sporters misschien een belletje rinkelen? De BORGinsole-zolen worden in België enkel afgeleverd door erkende masters of bachelors in de podologie.

Oefentherapie en/of schoenadvies

Oefentherapie kan samen met schoenadvies een alternatieve oplossing zijn. Een bezoek aan de podoloog hoeft dus niet noodzakelijk altijd in podologische zolen te resulteren. De podoloog doet graag beroep op andere (para-)medische disciplines zoals de kinesitherapeut, manueel therapeut, osteopaat, chiropractor, sportarts, huisarts, fysisch geneesheer of orthopedist.

Het doel is altijd hetzelfde: via een gepersonaliseerd traject – maatwerk dus – naar een pijnvrije beweeglijkheid streven. Dat kan en mag net zo goed via (sport)schoenadvies of oefentherapie.